4 mei in de buurt

Op vrijdag 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en is er aandacht voor mensen die ook vandaag nog onder oorlog en onderdrukking lijden. Er zijn vele vormen van herdenken, landelijk en plaatselijk. Maar ook goed om dat samen te kunnen doen in je eigen buurt. Op je eigen manier, met de mogelijkheid om daar samen over door te praten. Dat kan op 4 mei in de Ichthuskerk, vanaf 19.30 uur. Passende muziek […]

Laatste donderdagavond van de maand Thema- of Filmavond

Op deze avonden van “Open Ichthus”  zal er de mogelijkheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat een brug slaat naar de samenleving. Samen nadenken over een maatschappelijk relevant thema is een uitdaging. Er zal waar mogelijk ook regelmatig met andere instanties worden samengewerkt. Meer info: zie de agenda van Open Ichthus  www.PWZN.nl e-mail: themaavonden@openichthus.nl

Wekelijks op Woensdagochtend Inloopochtend

    Wekelijks bent u / ben jij van harte welkom om de Ichthuskerk binnen te lopen tussen 10.00 en 12.00 uur  om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Er is ruimte voor een gesprekje, maar ook de mogelijkheid om even in de stilte te zijn of een kaarsje te branden in het stiltecentrum “De Toewending” Er is ook een predikant aanwezig in de Rembrandtruimte. Neem gerust ook iemand mee uit uw […]