Herdenking 15 augustus 1945

Voor de meeste Nederlanders staat 4 en 5 mei voor ogen als het woord ‘bevrijding’ valt.
In Azië is de strijd echter langer doorgegaan. Voor bewoners uit het voormalige Nederlands-Indië eindigde de oorlog pas op 15 augustus 1945 met de capitulatie van Japan.
Een herdenking heeft wel een hele tijd op zich laten wachten. Sinds 1970 wordt deze datum herdacht bij het Indisch Monument in het Westbroekpark te Den Haag.
Op deze datum zal dit jaar de Ichthuskerk in Zoetermeer (Parkdreef 258) ruimte bieden om hierbij stil te staan.
‘s Morgens tussen 10.00 en 12.00 uur, tijdens de wekelijkse inloop van Open Ichthus, is er alle gelegenheid om stil te staan bij en in gesprek te gaan over deze dag.
Van 16.00-19.30 uur is het stiltecentrum De Toewending open. Daar is ook gelegenheid om een lichtje te ontsteken. In de Rembrandtruimte is gelegenheid voor ontmoeting en een gesprek. Achtergrondmateriaal is verzameld ter inzage. Gastvrouwen en -heren heten u welkom. Een ieder is welkom tijdens de inloop – u kunt op elk moment binnenlopen.

Om 17.00 uur wordt een opname getoond van de nationale plechtigheid die morgen bij het Indisch monument in Den Haag. Dat moment wordt gemarkeerd door een korte inleiding van de heer Joop Kappeyne van de Coppello. Hij zoekt daarbij nadrukkelijk ook het gesprek. Dhr. Kappeyne is voormalig secretaris herdenking van de nationale herdenking bij het Indisch Monument.

Voor informatie: Nico de Lange 0793603101 (berichten@nicodelange.nl)