Laatste donderdagavond van de maand Thema- of Filmavond

Op deze avonden van “Open Ichthus”  zal er de mogelijkheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat een brug slaat naar de samenleving. Samen nadenken over een maatschappelijk relevant thema is een uitdaging. Er zal waar mogelijk ook regelmatig met andere instanties worden samengewerkt.

Meer info: zie de agenda van Open Ichthus  www.PWZN.nl

e-mail: themaavonden@openichthus.nl