Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Onder het motto ‘Open Ichthus’ worden er door het jaar heen activiteiten georganiseerd voor en in samenwerking met de buurt rond de Ichthuskerk. ‘Open Ichthus’ wil ons moderne kerkgebouw een ‘open plek van welkom’ laten zijn, waar mensen elkaars gezelschap kunnen vinden en waar ontmoeting plaats vindt. Tegelijkertijd is ons stiltecentrum ‘de Toewending’ open. Open Ichthus wil de drempel van ons kerkgebouw verlagen, samenwerken met maatschappelijke organisaties in de wijk en spelen met nieuwe vormen van spiritualiteit.
Drukwerk

Het logo visualiseert de visie van Open Ichthus. De deuren staan wagenwijd open. De beide letters ‘h’ zijn twee stoeltjes en symboliseren dat we graag een plek van rust willen bieden waar mensen even op adem kunnen komen of hun verhaal kunnen vertellen. Het hart en het kruis symboliseren dat we vanuit de liefde zoals Christus die ons heeft voorgeleefd er willen zijn voor de omgeving.

Van harte welkom en wie weet binnenkort eens tot ziens aan de Parkdreef 258 in Zoetermeer!

Voor meer informatie over de activiteiten en het stiltecentrum kunt u terecht in de agenda of aan de onderkant van deze pagina.