Reikhalzen naar het leven – Yentl Flavour in Concert rondom teksten van Etty Hillesum

Op donderdagavond 2 mei (20:00 uur. Zaal open: 19:30) presenteert Open Ichthus een bijzondere avond in de Ichthuskerk. De groep Yentl Flavour uit Zutphen speelt nu vier jaar telkens rondom 4 Mei vieringen in ons land de muziekvoorstelling “Reikhalzen naar het leven”. Teksten uit het dagboek ” Het verstoorde leven” van Etty Hillesum vormen het hart van de voorstelling waarin o.m. Jiddische liederen, ‘Prayer’ van Ernest bloch, klankeffecten en theatrale elementen een grote rol spelen. Als afsluiting klinkt het indringende lied Asma Asmaton (Lied der liederen) van Mikis Theodorakis.

Etty Hillesum geeft, in een tijd waarin overleven voor velen de enige optie was, er blijk van een heel bijzondere innerlijke en geestelijke kracht te ontwikkelen die zij bovendien op een bijzondere wijze onder woorden wist te brengen. Dit laatste maakt dat haar woorden, zeker in de dagen rondom de 4e mei, niets aan actualiteit verloren hebben. Voor Yentl Flavour is deze specifieke inhoud dus uitgangspunt geworden voor een voorstelling die steeds weer veel reacties van verstilling en ontroering oproept.

Esther (Etty) Hillesum, op 15 Jan. 1914 in Middelburg geboren in een Nederlands-joodse familie, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de 2e wereldoorlog en de absurditeiten van de holocaust.

Melancholie, klanken van liefde, geloof en wanhoop zorgen voor afwisseling in stijlen en sfeer bij een optreden van Yentl Flavour. Het zal deze avond niet moeilijk worden even stil te staan bij een periode die ver weg lijkt, maar die nog steeds doorwerkt, zoals elke oorlog sporen nalaat die niet zo maar uitwisbaar zijn.

Yentl Flavour bestaat uit:  Anna Maria, zang,  Lizelore Molier, viool en zang en  Allert van der Heijden op gitaar e.a. Zij hebben elkaar zeven jaar geleden gevonden in het brengen van muziek die raakt en ontroert.

Kaarten voor de voorstelling zijn te koop voor 12,50 euro per stuk. Reserveren kan via: info@openichthus.nl. Neem voor meer informatie over deze avond contact op met Anton van Dijken, coördinator Open Ichthus via mail@antonvandijken.nl of 06-45700121.